top of page
Image by Fakurian Design

Prezentacje na konferencjach

Konferencje naukowe są okazją do prezentacji swoich osiągnięć kolegom i koleżankom z innych instytucji. W ten sposób naukowcy mogą się wymieniać informacjami, uczyć się od siebie wzajemnie i oceniać wady i zalety różnych metod badawczych. Dotychczas najczęstszym sposobem prezentowania wyników na konferencjach naukowych były prezentacje ustne z użyciem slajdów PowerPoint oraz postery (plakaty) wywieszane w specjalnych sesjach plakatowych.

Image by Fakurian Design

Rejestracja zachorowań na choroby zwalczane drogą szczepień w Norwegii podczas pandemii COVID-19

Webinar: Spotkania naukowe na temat szczepień oraz nadzoru nad chorobami zakaźnymi, Norweski Instytut Zdrowia Publicznego, Oslo, 12-14 października 2020 roku.

Image by Fakurian Design

Zapadalność na krztusiec wśród pacjentów z przedłużającym się kaszlem, zgłaszających się do lekarzy pierwszego kontaktu w Polsce w latach 2009-2010: prospektywne badanie wzmożonego nadzoru.

29. doroczne spotkanie Europejskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (ESPID), Haga, Holandia, 7-11 czerwca 2011 roku.

Image by Fakurian Design

Czy różyczka wrodzona może jeszcze stanowić problem w Polsce?

V Europejski Tydzień Szczepień, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska, 24 kwietnia - 1 maja 2010 roku.

Image by Fakurian Design

W kierunku ujednoliconego i udokumentowanego naukowo postępowania profilaktycznego w sporadycznych zachorowaniach na inwazyjną chorobę meningokokową w Europie.

27. doroczne spotkanie Europejskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (ESPID), Bruksela, Belgia, 9-13 czerwca 2009 roku.

Image by Fakurian Design

Efekt szczepień przeciw Haemophilus influenzae typu b (Hib) na rejestrację zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywoływanego przez Hib w Polsce w latach 1997-2007.

Druga Europejska Konferencja Epidemiologii Chorób Zakaźnych (ESCAIDE), Berlin, Niemcy, 19-21 listopada 2008 roku.

Image by Fakurian Design

Postawy rodziców wobec szczepień ochronnych w Polsce

Trzecia Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii „Szczepienia zmieniają świat”, Warszawa, 9-11 października 2008 roku.

Image by Fakurian Design

Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozpowszechnienia zakażeń HIV oraz HCV wśród osób przyjmujących dożylne narkotyki w Polsce.

Międzynarodowa Konferencja na temat Nowopojawiających się Chorób Zakaźnych, Atlanta, GA, USA, 16-19 marca 2008 roku.

Image by Fakurian Design

Adaptacja immunoenzymatycznego testu ELISA wykrywającego swoiste przeciwciała IgG przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu do wykrywania odpowiedzi humoralnej w surowicach kozich.

Trzecie spotkanie naukowe sieci MED-VET-NET, Lucca, Włochy, 27 - 30 czerwca 2007 roku.

Image by Fakurian Design

Identyfikacja nowych obszarów endemicznych KZM w Polsce - pilotażowe badanie przekrojowe seroprewalencji w wybranych województwach.

IX Sympozjum Poczdamskie na temat Chorób Odkleszczowych, Jena, Niemcy, 15-17 marca 2007 roku.

Image by Fakurian Design

Nadzór epidemiologiczny nad chorobą meningokokową w Polsce w latach 2005-2006.

Dziewiąte Spotkanie Naukowe Europejskiej Grupy Nadzoru nad Chorobą Meningokokową (EMGM), Rzym, Włochy, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku.

Image by Fakurian Design

Ocena skutków stopniowego zastępowania doustnej żywej szczepionki przeciw poliomyelitis (OPV) szczepionką inaktywowaną (IPV) na występowanie porażeń w następstwie szczepień przeciw polio (VAPP) w Polsce.

Czwarty Światowy Kongres Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (WSPID), Warszawa, Polska, 1-4 września 2005 roku.

Image by Fakurian Design

Podsumowanie danych z nadzoru epidemiologicznego nad kleszczowym zapaleniem mózgu. Wprowadzenie definicji przypadków w Polsce.

VIII Sympozjum Poczdamskie na temat Chorób Odkleszczowych, Jena, Niemcy, 10-12 marca 2005 roku.

Image by Fakurian Design

Sytuacja społeczno-ekonomiczna oraz profile przyjmowania nielegalnych substancji psychoaktywnych wpływają na rozpowszechnienie zakażen HIV wśród narkomanów na północy Polski.

"Mosty w naukach o zdrowiu": Spotkanie naukowe w celu promowania współpracy pomiędzy naukowcami ze Stanów Zjednocznonych oraz Europy Środkowej w obszarze badań nad HIV/AIDS oraz związanych problemów zdrowotnych, Bukareszt, Rumunia, 14-16 października 2004 roku.

Image by Fakurian Design

Klasyfikacja zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce.

Międzynarodowa Konferencja na temat Nowopojawiających się Chorób Zakaźnych, Atlanta, USA, 29 lutego - 3 marca 2004 roku.

Image by Fakurian Design

Badanie przekrojowe krajów europejskich zestawiające wytyczne postępowania w inwazyjnej chorobie meningokokowej w 2013 roku – Co się zmieniło od 2007 roku?

Siódma Europejska Konferencja Epidemiologii Chorób Zakaźnych (ESCAIDE), Sztokholm, Szwecja, 5-7 listopada 2013 roku.

Image by Fakurian Design

Aktywny nadzór nad aseptycznymi infekcjami ośrodkowego układu nerwowego ujawnił nowe obszary występowania kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce.

Czwarta Europejska Konferencja Epidemiologii Chorób Zakaźnych (ESCAIDE), Lizbona, Portugalia, 11-13 listopada 2010 roku.

Image by Fakurian Design

Czynniki wpływające na definicję terenu endemicznego dla KZM w Polsce

18. Kongres Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), Wrocław, 24-26 września 2009 roku.

Image by Fakurian Design

Charakterystyczne cechy zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu u dzieci w Polsce

27. doroczne spotkanie Europejskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (ESPID), Bruksela, Belgia, 9-13 czerwca 2009 roku.

Image by Fakurian Design

Rozpowszechnienie przeciwciał przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM) w stadach kóz jako narzędzie w monitorowaniu obszarów ryzyka KZM w Polsce.

Druga Europejska Konferencja Epidemiologii Chorób Zakaźnych (ESCAIDE), Berlin, Niemcy, 19-21 listopada 2008 roku.

Image by Fakurian Design

Badanie przekrojowe gospodarstw hodowli kóz w Polsce: Charakterystyka wytwarzania produktów mleczarskich.

Czwarte spotkanie naukowe sieci MED-VET-NET, St. Malo, Francja, 11-14 czerwca 2008 roku.

Image by Fakurian Design

Wykrywanie ognisk zakażeń meningokokowych w polskim rutynowym nadzorze epidemiologicznym w latach 1999-2007.

Pierwsza Europejska Konferencja Epidemiologii Chorób Zakaźnych (ESCAIDE), Sztokholm, Szwecja, 18-20 października 2007 roku.

Image by Fakurian Design

Systematyczne badanie niezdiagnozowanych neuroinfekcji w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu w województwie śląskim.

IX Sympozjum Poczdamskie na temat Chorób Odkleszczowych, Jena, Niemcy, 15-17 marca 2007 roku.

Image by Fakurian Design

Śmiertelność związana z meningokokowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w Polsce w 1999-2006.

Dziewiąte Spotkanie Naukowe Europejskiej Grupy Nadzoru nad Chorobą Meningokokową (EMGM), Rzym, Włochy, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku.

Image by Fakurian Design

Rutynowe badanie przesiewowe zdrowej populacji w kierunku zakażeń Salmonella przydatne w celu oceny funkcjonowania nadzoru epidemiologicznego.

Dzieisiąte spotkanie naukowe EPIET (EPIET Scientific Seminar), Mahon, Hiszpania, 13-15 października 2005 roku.

Image by Fakurian Design

Wstępna analiza czynników ekologicznych sprzyjających ryzyku zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) w Polsce.

Pierwsze spotkanie naukowe sieci MED-VET-NET, Winchester, Wielka Brytania, 29 czerwca - 1 lipca 2005 roku.

Image by Fakurian Design

Ocena nasilenia niepożądanych odczynów poszczepiennych związanych ze szczepieniami przeciw odrze

Pierwsza Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii „Szczepionki - Nowe osiągnięcia i przyszłe wyzwania”, Poznań, Polska, 26-27 listopada 2004 roku.

Image by Fakurian Design

Odra w Polsce.

12 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Oslo, Norwegia, 7-9 października 2004 roku.

Image by Fakurian Design

Rozpowszechnienie zaburzeń tikowych oraz zaburzeń współistniejących wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych

40 Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków, Polska, 14-17 czerwca 2001 roku.

Image by Fakurian Design

Oszacowanie rzeczywistej liczby infekcji rotawirusowych u dzieci <5 roku życia w Polsce.

Piąta Europejska Konferencja Epidemiologii Chorób Zakaźnych (ESCAIDE), Sztokholm, Szwecja, 6–8 listopada 2011 roku.

Image by Fakurian Design

Nadzór epidemiologiczny nad boreliozą w Polsce w latach 1999-2008: tendencje w rejestracji postaci klinicznych oraz diagnostyce.

Dwunasta Międzynarodowa Konferencja na temat Boreliozy i innych Chorób Odkleszczowych, Ljubljana, Słowenia, 26-29 września 2010 roku.

Image by Fakurian Design

Bliska eliminacja odry w Polsce? Analiza ognisk epidemicznych odry w latach 2008-2009

18. Kongres Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), Wrocław, 24-26 września 2009 roku.

Image by Fakurian Design

Weryfikacja obszarów endemicznych kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) poprzez wystandaryzowane oznaczanie wirusa KZM w kleszczach Ixodes ricinus odłowionych na terenie czterech powiatów.

X Sympozjum Poczdamskie na temat Chorób Odkleszczowych, Weimar, Niemcy, 19-21 marca 2009 roku.

Image by Fakurian Design

Sytuacja epidemiologiczna świnki 5 lat po jej objęciu szczepieniami obowiązkowymi

Trzecia Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii „Szczepienia zmieniają świat”, Warszawa, 9-11 października 2008 roku.

Image by Fakurian Design

Wysokie wykonawstwo szczepień zapobiegło epidemicznemu szerzeniu się odry w Polsce w czasie epidemii na Ukrainie w latach 2006-2007.

Międzynarodowa Konferencja na temat Nowopojawiających się Chorób Zakaźnych, Atlanta, GA, USA, 16-19 marca 2008 roku.

Image by Fakurian Design

Skuteczność nadzoru nad odrą w Polsce w latach 1999-2006.

Pierwsza Europejska Konferencja Epidemiologii Chorób Zakaźnych (ESCAIDE), Sztokholm, Szwecja, 18-20 października 2007 roku.

Image by Fakurian Design

Tendencje w nadzorze nad chorobami odkleszczowymi w obszarach przygranicznych Polski i Czech w latach 1999-2005.

IX Sympozjum Poczdamskie na temat Chorób Odkleszczowych, Jena, Niemcy, 15-17 marca 2007 roku.

Image by Fakurian Design

Zestawy antybiotyków stosowane w leczeniu meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w Polsce.

Dziewiąte Spotkanie Naukowe Europejskiej Grupy Nadzoru nad Chorobą Meningokokową (EMGM), Rzym, Włochy, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku.

Image by Fakurian Design

Epidemiologia choroby meningokokowej w Polsce - podsumowanie danych z rutynowego nadzoru w latach 1970-2004.

Ósme Spotkanie Naukowe Europejskiej Grupy Nadzoru nad Chorobą Meningokokową (EMGM), Dublin, Irlandia, 7-9 września 2005 roku.

Image by Fakurian Design

Związek pomiędzy podróżami w różne rejony Polski a narażeniem na kleszczowe zapalenie mózgu mieszkańców województwa mazowieckiego w latach 1999-2003.

Druga Konferencja Medycyny Podróży, Białystok, 12-14 maja 2005 roku.

Image by Fakurian Design

Analiza częstości występowania i nasilenia niepożądanych odczynów poszczepiennych związanych ze szczepieniami przeciw poliomyelitis

Pierwsza Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii „Szczepionki - Nowe osiągnięcia i przyszłe wyzwania”, Poznań, Polska, 26-27 listopada 2004 roku.

Image by Fakurian Design

Czynniki wpływające na ryzyko nawrotu poliomyelitis w Polsce.

Międzynarodowa Konferencja na temat Nowopojawiających się Chorób Zakaźnych, Atlanta, USA, 29 lutego - 3 marca 2004 roku.

Image by Fakurian Design

Charakterystyka demograficzna, kompetencje i problemy behawioralne nieleczonej populacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami tikowymi

40 Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków, Polska, 14-17 czerwca 2001 roku.

bottom of page