top of page

Plakat (w jęz. angielskim) prezentowany na Międzynarodowym Sympozjum na temat Chorób Odkleszczowych (IPS 2007)

Porównanie danych z nadzoru w obszarach przygranicznych dwóch krajów może przyczynić się do lepszego zrozumienia epidemiologii chorób zakaźnych, ale przede wszystkim możemy lepiej zrozumieć jak działa nadzór w obydwu krajach :) Po wieloletnich dyskusjach z kolegami z Czech, opublikowaliśmy porównanie nadzoru nad chorobami odkleszczowymi w Polsce i Czechach, włączając dodatkowo dane z lat 2006-2008, w czasopiśmie Central European Journal of Public Health.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page