top of page

Wykład (w jęz. angielskim) wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum na temat Chorób Odkleszczowych (IPS 2007)

Niezwykłe doświadczenie - wygłoszenie wykładu plenarnego na prestiżowym Sympozjum Poczdamskim, przed czołowymi badaczami chorób odkleszczowych z całego świata. Zaprezentowałem wyniki nowo przeprowadzonego przeglądu serologicznego wśród mieszkańców 7 województw, w oparciu o próbki surowicy pobrane w innych celach, zarchiwizowane w Zakładzie Wirusologii PZH. Po wykładzie zostałem zaproszony do przygotowania pełnotekstowego artykułu, który po recenzji został opublikowany w suplemencie czasopisma International Journal of Medical Microbiology.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page