top of page

Plakat (w jęz. angielskim) prezentowany na Międzynarodowym Sympozjum na temat Chorób Odkleszczowych (IPS 2009)

Było to dla mnie trzecie z rzędu i ostatnie Międzynarodowe Sympozjum Poczdamskie w którym uczestniczyłem. Prezentowałem tam plakat podsumowujący pierwsze wyniki trwającego badania polegającego na odłowach kleszczy na wytypowanych terenach w określonych odstępach czasu, a następnie dzielenia ich na pule i badanie w kierunku obecności materiału genetycznego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), w celu określenia ryzyka zachorowania u ludzi. Na konferencji poznałem Philippe'a de Mendonça, który był odpowiedzialny za badanie kleszczy odławianych w ramach projektu EDEN-2. Philippe uświadomił mi, że stosowana przez nas metoda RT-PCR jest niewłaściwa, ponieważ może łatwo dość do zanieczyszczenia i wyników fałszywie dodatnich. Zgodziłem się na przejście na rekomendowaną metodę real-time PCR opracowaną przez Schweigera i Casinotti kilka lat wcześniej. Wysłaliśmy naszą wirusolożkę do Monachium na szkolenie. Co ciekawe po ponownym przebadaniu wystandaryzowaną metodą, wszystkie kleszcze okazały się ujemne!

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page