top of page

Wykład (w jęz. angielskim) wygłoszony na Europejskiej Konferencji Epidemiologii Chorób Zakaźnych (ESCAIDE 2008)

Wystąpienie na sesji plenarnej drugiej konferencji ESCAIDE było dla mnie dużą przyjemnością i zaszczytem! Wykład przedstawiał koncepcję używania swobodnie wypasanych zwierząt hodowlanych jako wskaźników ryzyka narażenia ludzi na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Zebraliśmy surowice z 82 gospodarstw hodowli kóz zlokalizowanych na terenie całego kraju. Surowice badaliśmy w kierunku przeciwciał przeciw KZM przy pomocy testu ELISA zaadoptowanego do tego celu. Wykład wzbudził interesującą dyskusję. Niestety nie udało się opublikować wyników tego badania w recenzowanym czasopiśmie naukowym ze względu na inne priorytety i pewien konflikt między wykonawcami badania. W związku z tym, slajdy są jedynym całościowym opracowaniem tego wartościowego badania.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page