top of page

Wykład (w jęz. polskim) wygłoszony na Kongresie Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ 2009)

Postanowiłem wykorzystać okazję uczestniczenia w tym dużym kongresie medycznym organizowanym co 4 lata, do zaprezentowania wyników wieloletniego cyklu badań nad oceną ryzyka zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) w oparciu o różne źródła danych. Większość moich prac wskazywało, że brak rzetelnej definicji terenów endemicznych utrudnia nie tylko prace badawcze, ale nawet pracę lekarzy pierwszego kontaktu, którzy zalecają szczepienia przeciw KZM które odnoszą się... do tych nieokreślonych terenów endemicznego występowania choroby...

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page