top of page

Plakat (w jęz. angielskim) prezentowany na Międzynarodowym Poczdamskim Sympozjum na temat Chorób Odkleszczowych (IPS 2005)

Pierwsze wystąpienie na słynnych sympozjach poczdamskich, które na początku były organizowane w Poczdamie, a później w różnych miastach w tym historycznym regionie Niemiec. Sympozja te od lat gromadzą czołowych badaczy chorób odkleszczowych z całego świata. Zaprezentowałem dwa plakaty, w tym podsumowanie danych z nadzoru epidemiologicznego nad kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM) oraz prezentacja nowo wzdrożonych definicji przypadku KZM. Na tej konferencji poznałem Joannę Zajkowską z Białegostoku, Sarę Randolph z Uniwersytetu w Oksfordzie oraz Milana Daniela z Czeskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, z którymi moje drogi się krzyżowały wielokrotnie w kolejnych latach.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page