top of page

Plakat (w jęz. angielskim) prezentowany na dorocznym spotkaniu naukowym MED-VET-NET

W ramach projektu MED-VET-NET uczestniczyłem w kursie analizy ryzyka skażenia łańcucha pokarmowego (z ang., microbial risk assessment), w ramach którego promowano analizę "od farmy do widelca", polegającej na szacowaniu ryzyka skażenia żywności na różnych etapach jej wytwarzania. Chciałem zastosować nowo nabytą wiedzę w praktyce w celu oszacowania ryzyka skażenia produktów mlecznych wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). Wykorzystaliśmy w tym celu przegląd serologiczny gospodarstw hodowli kóz, w ramach którego zbieraliśmy próbki od kóz oraz dane o działalności produkcyjnej gospodarstw. Plakat podsumowuje dane zebrane o produkcji mlecznej tych gospodarstw. Rozpocząłem proces dodatkowego zbierania danych o dystrybucji produktów mlecznych w Polsce, ale niestety musiałem zrezygnować z dalszych działań. Plakat pozostaje więc jedynym śladem tego interesującego projektu :) Zresztą w wielu krajach istnieją osobne instytucje które zajmują się tego typu analizami szacowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page