top of page

Plakat (w języku polskim) prezentowany na Zjeździe Psychiatrów Polskich (ZPP 2001)

Zjazd Psychiatrów Polskich w Krakowie był pierwszą "dorosłą" konferencją naukową, w której uczestniczyłem. Wraz z zespołem z Kliniki Psychiatrii Wieku Dziecięcego Akademii Medycznej w Warszawie, zaprezentowaliśmy wyniki badania przekrojowego w celu oszacowania rozpowszechnienia zaburzeń tikowych wśród dzieci warszawskich szkół. Dokładniejsze wyniki zostały później opublikowane w czasopiśmie European Child and Adolescent Psychiatry.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page