top of page

Wykład (w jęz. angielskim) wygłoszony na Europejskiej Konferencji Epidemiologii Chorób Zakaźnych (ESCAIDE 2010)

Pierwsza stażystka EPIET pracująca w Polsce Hana Orlikova zakończyła 2-letni staż w listopadzie 2010 roku. Jej ciekawy wykład na konferencji ESCAIDE był odzwierciedleniem naszej bardzo fajnej współpracy i jak wiele się wspólnie nauczyliśmy. Przedstawiła wyniki badania obejmującego 146 oddziałów szpitalnych, które kierowały na badanie w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) pacjentów z niezdiganozowaną neuroinfekcją. Trochę bardziej dopracowane wyniki tej analizy zostały opublikowane w czasopiśmie Parasites and Vectors.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page