top of page

Plakat (w jęz. angielskim) prezentowany na Międzynarodowej Konferencji na temat Nowopojawiających się Chorób Zakaźnych (ICEID 2004)

Gdy kończyłem czwarty, ostatni, semestr studiów magisterskich na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork, pojawiła się okazja uczestniczenia w presiżowej konferencji ICEID, organizowanej co 2 lata przez CDC w Atlancie. Na konferencji zaprezentowałem analizę wskaźników nadzoru nad poliomyelitis w Polsce wraz z oceną możliwości nawrotu zakażeń pomimo stwierdzonej eradykacji choroby. Rozszerzona analiza była opublikowana w krótkim czasie opublikowana w czasopiśmie Przegląd Epidemiologiczny.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page