top of page

Plakat (w jęz. angielskim) prezentowany na Europejskiej Konferencji Epidemiologii Chorób Zakaźnych (ESCAIDE 2007)

Gdy zostałem włączony w międzynarodową współpracę na temat wytycznych profilaktyki inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM), trochę dokładniej przyjrzałem się danym z polskiego nadzoru nad IChM. W tej pracy, wykazaliśmy, że wzmocnienie nadzoru i poprawa możliwości diagnostycznych w 2005 roku przyczyniły się do wykrywania ognisk IChM. Jest to bardzo ważne w celu skutecznego zapobiegania wtórnym zachorowaniom tej potencjalnie śmiertelnej chorony. Rozszerzona analiza została opublikowana w czasopiśmie Eurosurveillance.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page