top of page

Plakat (w jęz. angielskim) prezentowany na spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (ESPID 2011)

Był to największy projekt badawczy pod względem budżetu i zasobów ludzkich, kiedykolwiek prowadzony przez nasz młody zespół. Przez ponad 12 miesięcy rekrutowaliśmy pacjentów 77 lekarzy rodzinnych u których występowały objawy przewlekłego kaszlu, badanych następnie w kierunku krztuśca. Badanie mogłoby mieć przełomowe znaczenie, jeżeli mielibyśmy lepszą diagnostykę laboratoryjną. Mimo tego, jestem dumny z tego osiągnięcia. Projekt był profesjonalnie zorganizowany, miał swoją stronę i logo (w górnym prawym rogu plakatu). Badanie koordynował entuzjastyczny zespół młodych naukowców. Niestety większość z nich opuściło Instytut w niedługim czasie po zakończeniu badania i kontynuowało błyskotliwe kariery w innych instytucjach. Wyniki tego badania były opublikowane w czasopiśmie naukowym Epidemiology and Infection.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page