top of page

Plakat (w języku polskim) prezentowany na Zjeździe Psychiatrów Polskich (ZPP 2001)

Co prawda występowałem wcześniej na konferencjach studenckich, ale Zjazd Psychiatrów Polskich w Krakowie był pierwszą "dorosłą" konferencją naukową. Wraz z zespołem z Kliniki Psychiatrii Wieku Dziecięcego Akademii Medycznej w Warszawie, zaprezentowaliśmy wyniki zebrane w ramach badania oszacowania rozpowszechnienia zaburzeń tikowych wśród dzieci warszawskich szkół. Wyniki dotyczące kompetencji oraz zaburzeń behawioralnych nie były nigdy opublikowane, tak więc są w pewnym stopniu unikalne.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page