top of page

Plakat (w jęz. angielskim) prezentowany na spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (ESPID 2009)

W tej konferencji ESPID uczestniczyło kilka osób z naszego zespołu z Państwowego Zakładu Higieny i wspólnie prezentowaliśmy 4 prace plakatowe. Ta praca zawierała prostą analizę porównującą zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) wśród dzieci i młodzieży z zachorowaniami wśród dorosłych, zarejestrowane w polskim nadzorze epidemiologicznym. Nasza analiza potwierdziła to co wcześniej wiedzieliśmy, że zachorowania u dzieci przebiegają łagodniej. Tego typu analizy są wartościowym uzupełnieniem wyników badań obserwacyjnych. Analiza nie była nigdzie opublikowana.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page