top of page

Plakat (w jęz. angielskim) prezentowany na Międzynarodowym Sympozjum na temat Chorób Odkleszczowych (IPS 2007)

Pilotażowe badanie w województwie śląskim, które potem rozszerzyliśmy na 11 województw. Zaoferowaliśmy oddziałom szpitalnych możliwość bezpłatnego przebadania pacjentów z niezdiagnozowanym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). Dzięki takiemu systematycznemu podejściu, możemy lepiej udokumentować obszary występowania KZM poprzez potwierdzenie braku zachorowań lub wykryć niezdiagnozowanych wcześniej infekcji.

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page