top of page

Plakat (w jęz. angielskim) prezentowany na spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (ESPID 2009)

W tej konferencji ESPID uczestniczyło kilka osób z naszego zespołu z Państwowego Zakładu Higieny i wspólnie prezentowaliśmy 4 prace plakatowe. Ten plakat zawierał wybrane wyniki przeglądów literatury w celu opracowania udokumentowanych naukowo wytycznych profilaktyki inwazyjnej choroby meningokokowej. Ponieważ nasz projekt obejmował wiele zagadnień, wybraliśmy tematy dostosowane do zainteresowań uczestników tej konferencji. Jednym z naszych przekazów był oczywiście apel, żeby zalecenia w zdrowiu publicznym były zawsze udokumentowane naukowo :)

The Library of Trinity College_edited.jpg
bottom of page