top of page
Wavy Abstract Background

Ocena ryzyka zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu w oparciu o różne źródła danych

Cykl prac prowadzonych w celu określenia najlepszej metody oceny ryzyka kleszczowego zapalenia mózgu wśród ludzi. W tym celu nawiązałem współpracę z licznymi ośrodkami, opublikowałem liczne artykuły i obroniłem tytuł doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.

Zacząłem pracować nad tym zagadnieniem w czasie studiów magisterskich w Albany, NY w 2004 roku. W ramach pracy magisterskiej opracowałem model statystyczny w celu określenia ryzyka zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) wśród mieszkańców powiatów. Model oceniał co wpływa na zmiany częstości KZM wśród mieszkańców powiatów w zależności od zagospodarowania przestrzennego, pomiarów meteorologicznych oraz danych społeczno-demograficznych. W latach 2005-2017 przeprowadziłem szereg dochodzeń epidemiologicznych mających na celu wskazanie najlepszej metody pomiaru ryzyka KZM u ludzi w celu usprawnienia nadzoru epidemiologicznego nad KZM. Oceniałem między innymi aktualny nadzór epidemiologiczny, dane z przeglądów serologicznych ludzi i zwierząt hodowlanych, wykrywanie wirusa KZM w kleszczach, postępowanie kliniczne z pacjentami jak również programy szczepień. Przeprowadziłem również jedyne w swoim rodzaju badanie kliniczno-kontrolne czynników ryzyka KZM. Ostatnią elementem projektu był model predykcyjny określający zestawienie czynników wpływających na ryzyko KZM w oparciu o najbardziej precyzyjne dane mierzone na poziomie gmin. Projekt jest moim największym osiągnięciem, w ramach którego powstały dwie prace dyplomowe, tuzin recenzowanych artykułów w renomowanych czasopismach oraz jakieś 30 prezentacji na konferencjach naukowych.

Dlaczego to ma znaczenie?

Dzięki moim pracom, możliwe będzie lepsze monitorowanie ryzyka zachorowania na KZM. Skuteczne monitorowanie obszarów ryzyka pozwoli również na lepszą ochronę mieszkańców oraz turystów poprzez szczepienia oferowane na podstawie rzetelnych informacji.

Powiązane publikacje:

bottom of page