top of page
Abstract Lines

New endemic foci of tick-borne encephalitis (TBE) identified in districts where testing for TBE was not available before 2009 in Poland

Autorzy

Paweł Stefanoff, Anna Zielicka-Hardy, Maria Hlebowicz, Ryszard Konior, Dariusz Lipowski, Leszek Szenborn, Joanna Siennicka, Hana Orlikova (2013): TBE enhanced surveillance working group.

Bibliografia

Parasit Vectors 2013 Jun 18; 6: 180.

Wyniki badania obejmującego 146 oddziałów szpitalnych którym zaoferowaliśmy darmową diagnostykę pacjentów z objawami infekcji ośrodkowego układu nerwowego w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) przez okres ponad 12 miesięcy. Zaobserwowaliśmy, że w uznanych obszarach występowania KZM (tzw. "obszarach endemicznych"), lekarzy byli bardziej skłonni podejrzewać infekcję KZM i zlecać badanie przeciwciał potwierdzające zachorowanie. Natomiast lekarze pracujący na terenie obszarów uznane za wolne od choroby, byli mniej skłonni do podejmowania podejrzenia i procesu diagnostycznego. Zjawisko to prowadzi do błędnego koła: choroby nie ma, ponieważ wszyscy uważają że jej nie ma i nikt nie próbuje udokumentować jej braku zlecając badania.

bottom of page