top of page
Wavy Abstract Background

Projekty

Poniżej można zapoznać się z głównymi obszarami mojej działalności w różnych instytucjach zdrowia publicznego oraz międzynarodowych grupach ekspertów. Zebrałem mój dorobek naukowy w projektach tematycznych :)

2020-2021

Zgłaszalność chorób zakaźnych w Norwegii podczas kryzysu COVID-19

Całościowa ewaluacja nadzoru nad chorobami zakaźnymi podczas kryzysu COVID-19 w Norwegii. Projekt został podjęty po zaobserwowaniu, że wszystkie zasoby w placówkach służby zdrowia są wykorzystywane w walce z kryzysem.

2010-2012

Porównanie programów szczepień w krajach europejskich

Przez trzy lata uczestniczyłem w projekcie VENICE-2, który w sposób systematyczny gromadził dane o programach szczepień w krajach członkowskich UE na zlecenie Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC).

2009-2014

Koszty społeczne zakażeń jelitowych

W latach 2009-2014 prowadziłem badania w celu oszacowania kosztów społecznych zakażeń jelitowych w Polsce i na poziomie europejskim. Badania były finansowane z projektów Med-Vet-Net oraz POLYMOD.

2004-2019

Ocena ryzyka zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu w oparciu o różne źródła danych

Cykl prac prowadzonych w celu określenia najlepszej metody oceny ryzyka kleszczowego zapalenia mózgu wśród ludzi. W tym celu nawiązałem współpracę z licznymi ośrodkami, opublikowałem liczne artykuły i obroniłem tytuł doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.

2002-2012

Program eradykacji poliomyelitis

Program przyjęty i wdrażany przez wszystkie kraje świata mający na celu pozbycie się wirusa polio z powierzchni ziemi, poprzez masowe szczepienia, monitorowanie podejrzanych zachorowań oraz współpracę międzynarodową.

2009-2021

Postawy wobec szczepień

Uczestniczyłem w licznych badaniach postaw wobec szczepień różnych grup społecznych w Polsce i Norwegii. Postawy zmieniają się w czasie i w dużej mierze zależą od utrzymywania zaufania społecznego do instytucji rządowych.

2009-2015

Częstość występowania krztuśca

Zorganizowaliśmy szeroko zakrojone badanie kohortowe w celu zmierzenia zapadalności na krztusiec w różnych grupach wieku. Badaliśmy wszystkich pacjentów zgłaszających się z objawami przedłużającego się kaszlu w kierunku krztuśca oraz parakrztuśca.

2008-2016

Wytyczne dla profilaktyki choroby meningokokowej

Wraz z międzynarodowym zespołem ekspertów dokonaliśmy przeglądu oraz aktualizacji wytycznych dla profilaktyki inwazyjnej choroby meningokokowej dla krajów Unii Europejskiej.

2002-2013

Eliminacja odry i różyczki

Działania pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia, mające na celu eliminację tych dwóch chorób wysypkowych wieku dziecięcego, poprzez skuteczne programy szczepień oraz sprawny nadzór nad chorobami wysypkowymi.

1998-2003

Rozpowszechnienie zaburzeń tikowych wśród warszawskich dzieci

Badanie przekrojowe w celu pomiaru rozpowszechnienia zaburzeń tikowych wśród dzieci w wieku 11-12 lat, uczęszczających do 24 losowo wybranych szkół podstawowych w Warszawie.

bottom of page