top of page
Abstract Lines

Evaluation of tick-borne encephalitis case classification in Poland

Autorzy

Paweł Stefanoff, Millicent Eidson, Dale Morse, Andrzej Zieliński.

Bibliografia

Euro Surveill 2005; 10: 23-5.

To moja pierwsza praca oryginalna opublikowana po powrocie ze studiów magisterskich w USA. Opracowanie było związane z pracą magisterską, obronioną kilka miesięcy wcześniej, w związku z czym uczestniczyli w niej moi fantastyczni mentorzy z Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork, Dale Morse i Millicent Eidson. Publikacja została dobrze oceniona, ponieważ akurat w tym samym czasie instytucje europejskie zaczęły rozmowy o wystandaryzowanych definicjach zachorowań na choroby zakaźne które byłyby przyjęte we wszystkich krajach i które by pozwoliły na porównywanie danych między krajami. Publikacji artykułu towarzyszył artykuł redakcyjny (tzw. editorial) i praca była dość dobrze cytowana.

bottom of page