top of page
Abstract Lines

Predictors for diagnosis of tick-borne encephalitis infection in Poland, 2009-2010

Autorzy

Anna Zielicka-Hardy, Magdalena Rosińska, Maciej Kondrusik, Maria Hlebowicz, Ryszard Konior, Paweł Stefanoff.

Bibliografia

Infect Dis (Lond) 2015; 47(9): 604-10.

Praca podsumowująca ciekawą analizę czynników zwiększających prawdopodobieństwo rozpoznania kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). Była to bardzo zaawansowana analiza przeprowadzona ogromnym wysiłkiem przez stażystkę EPIET pracującą w Polsce, Anię Zielicką-Hardy. Przeanalizowała ona wyniki ogólnopolskiego badania, w ramach którego testowaliśmy wszystkie apeptyczne neuroinfekcje w kierunku KZM oraz opracowała algorytm diagnostyczny do zastosowania w warunkach klinicznych.

Pełnotekstowy PDF
bottom of page