top of page
Abstract Lines

A national case-control study identifies human socio-economic status and activities as risk factors for tick-borne encephalitis in Poland

Autorzy

Paweł Stefanoff, Magdalena Rosińska, Steven Samuels, Dennis White, Dale Morse, Sarah Randolph.

Bibliografia

PLoS One 2012; 7(9): e45511.

Jedno z moich najważniejszych osiągnięć! To badanie przygotowywałem wiele lat, począwszy od wielomiesięcznych dyskusji ze znakomitymi epidemiologami w czasie dwuletnich starań o finansowanie. Badanie było finansowane przez Narodowe Instytuty Zdrowia z USA (Bethesda, Maryland), co było samo w sobie niezwykłe ponieważ ta instytucja tylko wyjątkowo finansuje projekty poza Stanami Zjednoczonymi. Badanie było koordynowane przez fantastyczny zespół w PZH oraz setki przeszkolonych regionalnych oraz lokalnych wykonawców. Z tego co wiem, nasze badanie jest jedynym dotychczas badaniem obserwacyjnym oceniającym czynniki ryzyka zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu. Większość badaczy opisuje hospitalizowanych pacjentów z rozpoznaniem KZM lub opisuje pacjentów zarejestrowanych w ramach nadzoru epidemiologicznego (bez odpowiednio dobranej grupy kontrolnej).

bottom of page