top of page
Abstract Lines

A predictive model has identified tick-borne encephalitis high-risk areas in regions where no cases were reported previously, Poland, 1999-2012

Autorzy

Paweł Stefanoff, Barbara Rubikowska, Jakub Bratkowski, Zbigniew Ustrnul, Sophie Vanwambeke, Magdalena Rosińska.

Bibliografia

Int J Environ Res Public Health 2018; 15(4).

Jedno z moich głównych osiągnięć, efekt wielu lat gromadzenia wiedzy, danych oraz niezliczonych dyskusji na rozmaitych interdyscyplinarnych forach. Model statystyczny, będący efektem tych prac, obejmuje najlepsze dostępne dane w najwyższej rozdzielczości geograficznej (gminy, NUTS-5). Była to olbrzymia praca zespołowa. Wyliczenia meteorologiczne były przygotowane przy użyciu specjalnych procedur interpolacji przestrzennej przez prof. Ustrnula i jego zespół. Dane o zalesieniu i zagospodarowaniu terenu były przygotowane przy użyciu specjalistycznych analiz przestrzennych przez Jakuba Bratkowskiego na podstawie mapy zagospodarowania terenu z projektu CORINE LandCover 2006. Pozostałe dane uzyskaliśmy z baz Głównego Urzędu Statystycznego. Model predykcyjny został opracowany i dopasowany przez Basię Rubikowską oraz Magdę Rosińską, jako część pracy magisterskiej Basi. Mieliśmy nadzieję, że tak zdobyte doświadczenie będzie wykorzystane w Narodowym Instytucie Zdrowia publicznego do wzmocnienia nadzoru epidemiologicznego...

bottom of page