top of page
Abstract Lines

Surveillance of aseptic central nervous system infections in Poland: is it meeting its objectives?

Autorzy

Paweł Stefanoff, Justyna Rogalska, Joanna Zajkowska, Monika Czerska, Wojciech Seroka, Mirosław Czarkowski.

Bibliografia

Euro Surveill 2011 Jul 21; 16(29): 19924.

Praca stanowiąca jedną z pierwszych prób oceny, czy nadzór epidemiologiczny wdrożony ok 50 lat wcześniej, nadal spełnia zamierzone cele. Nadzór nad neuroinfekcjami o prawdopodobnie wirusowej etiologii (tzw. aseptycznymi) jest dość ciekawym rozwiązaniem, ponieważ wymaga rejestracji wszystkich zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, niezależnie od tego, czy ich etiologia została potwierdzona, czy nie - wtedy rejestrowana jest neuroinfekcja "inna lub nie określona". Taki nadzór oparty na rejestrację zespołów klinicznych (nazywany czasami "syndromicznym") może służyć do generowania sygnałów, gdy np. liczba neuroinfekcji nagle wzrasta z powodu wystąpienia ogniska zachorowań lub nowego patogenu. Jednak w naszym opracowaniu argumentujemy, że nadzór wymagający pracy od pracowników opieki zdrowotnej oraz inspekcji sanitarnej, powinien mieć jasno sformułowane cele, związane np. z priorytetowymi zagrożeniami. Brak jasnego celu może zniechęcać klinicystów do uczestniczenia w systemie...

bottom of page