top of page
Abstract Lines

Epidemiologia chorób odkleszczowych w Polsce

Autorzy

Paweł Stefanoff, Magdalena Rosińska, Andrzej Zieliński.

Bibliografia

Przegl Epidemiol 2005; 60 Suppl. 1: 151-159.

Praca przeglądowa przygotowana na konferencję o neuroinfekcjach i wydana w suplemencie czasopisma Przegląd Epidemiologiczny. Praca podsumowuje 10-letnie dane z nadzoru nad chorobami odkleszczowymi. Mimo, że praca nie była dołączona do indeksu PubMed, była dość często cytowana, prawdopodobnie z powodu braku danych źródłowych o chorobach odkleszczowych.

bottom of page