top of page
Abstract Lines

Badania ekologiczne ryzyka zachorowań na kleszczowe zapalenia mózgu w Polsce – omówienie metody

Autorzy

Paweł Stefanoff, Ewa Staszewska, Zbigniew Ustrnul, Justyna Rogalska, Aleksandra Łankiewicz, Magdalena Rosińska.

Bibliografia

Przegl Epidemiol 2008; 62 Supl. 1: 112-121.

Część wieloletnich prac nad zbudowaniem modelu statystycznego w celu ustalenia które czynniki związane z typem roślinności, zagospodarowaniem terenu, pomiarami meteorologicznymi lub uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi, mogą wytłumaczyć zróżnicowanie ryzyka zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) w Polsce. Artykuł ten podsumowuje nasze wybory metodologii którą chcemy zastosować w celu przygotowania modelu, zaprezentowane na konferencji "Neuroinfekcje". W związku z tą konferencją, praca została opublikowana w suplemencie czasopisma Przegląd Epidemiologiczny. Praca została też dodana do bazy PubMed Central i w konsekwencji jest indeksowana w PubMed :)

bottom of page