top of page
Abstract Lines

Reliable surveillance of tick-borne encephalitis in European countries is necessary to improve the quality of vaccine recommendations

Autorzy

Paweł Stefanoff, Aleksandra Polkowska, Cristina Giambi, Daniel Levy-Bruhl, Darina O’Flanagan, Luca Dematte, Pierluigi Lopalco, Jolita Mereckiene, Kari Johansen, Fortunato D’Ancona; VENICE project gatekeepers, contact persons group.

Bibliografia

Vaccine 2011; 29: 1283-8.

Praca zestawiająca programy szczepień przeciw kleszczpemu zapaleniu mózgu (KZM) w krajach Unii Europejskiej. Wykazaliśmy, że większość krajów zaleca szczepienia osób mieszkańców terenów endemicznych oraz odwiedzających tego typu obszary. Jednak tylko jeden kraj próbował zdefiniować i wskazać które obszary na swoim terytorium uznają za endemiczne.

bottom of page