top of page
Abstract Lines

Identification of new endemic tick-borne encephalitis foci in Poland - a pilot seroprevalence study in selected regions

Autorzy

Paweł Stefanoff, Joanna Siennicka, Jarosław Kaba, Mariusz Nowicki, Emoke Ferenczi, Włodzimierz Gut.

Bibliografia

Int J Med Microbiol 2008; 298 (Suppl. 1): 102-107.

Publikacja była bardzo ważna dla mnie, ponieważ pozwoliła mi podsumować aktualne i historyczne przeglądy serologiczne w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce. Dane te pokazywały że odsetek osób które zetknęło się z wirusem KZM nie różni się zbytnio między obszarami "endemicznymi", czyli takimi gdzie rejestruje się co roku wiele zachorowań oraz obszarami uznawanymi za wolne od wirusa. Dane były zaprezentowane na międzynarodowym kongresie gromadzącym badaczy chorób odkleszczowych. Okazały się na tyle interesujące, że zaproponowano mi pełnotekstową publikację w suplemencie wysoko punktowanego czasopisma. Co prawda PubMed po kilku latach wycofał tę pracę wraz z innymi publikacjami z suplementów (co było moim zdaniem krzywdzące). Jednak jestem naprawdę dumny z tej publikacji, była porządnie napisana, zawierała wartościowy materiał no i była całkiem dobrze cytowana :)

PubMed
bottom of page