top of page
Abstract Lines

Tick-borne encephalitis outbreak in Hungary due to consumption of raw goat milk

Autorzy

Zsuzsanna Balogh, Emőke Ferenczi, Klára Széles, Paweł Stefanoff, Włodzimierz Gut, Katalin Szomor, Mária Takács, György Berencsi.

Bibliografia

J Virol Methods 2010; 163: 481-5.

Zostałem zaproszony do tej publikacji ponieważ współpracowałem przez wiele lat z wirusologami oraz epidemiologami pracującymi w węgierskim instytucie zdrowia publicznego. Nie byłem bezpośrednio zaangażowany w pracę nad tym ogniskiem zakażeń wirusem kleszczowego zapalenia mózgu w wyniki konsumpcji skażonego mleka koziego. O dziwo ta publikacja była bardzo szeroko cytowana w ciągu kolejnej dekady, prawdopodobnie z powodu niewielkiej ilości danych o przenoszeniu się zakażeń przez mleko zakażonych zwierząt.

Pełnotekstowy PDF
bottom of page