top of page
Abstract Lines

Weather conditions as a factor fovouring the increase of tick-borne diseases prevalence in Poland

Autorzy

Zbigniew Ustrnul, Paweł Stefanoff, Danuta Czekierda.

Bibliografia

Annals of Geomatics 2008; 6(2): 113-120.

Część wieloletnich prac nad zbudowaniem modelu statystycznego w celu ustalenia które czynniki związane z typem roślinności, zagospodarowaniem terenu, pomiarami meteorologicznymi lub uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi, mogą wytłumaczyć zróżnicowanie ryzyka zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) w Polsce. W ramach tego projektu rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Meteorologii. W tej pracy, prezentowanej również na kongresie meterologicznym, prof. Ustrnul opisuje metody interpolacji przestrzennej (zwane krigingiem) które stosował w celu oszacowania przestrzennego rozkładu pomiarów z 60 stacji meteorologicznych oraz przypisania uśrednionych pomiarów z tak powstałych map do blisko 2500 gmin. Dzięki tej analizie, Instytut Meteorologii mógł przygotować mapy dla planowanego modelu statystycznego opublikowanego dopiero w 2018 roku!

PubMed
bottom of page