top of page
Wavy Abstract Background

Rozpowszechnienie zaburzeń tikowych wśród warszawskich dzieci

Badanie przekrojowe w celu pomiaru rozpowszechnienia zaburzeń tikowych wśród dzieci w wieku 11-12 lat, uczęszczających do 24 losowo wybranych szkół podstawowych w Warszawie.

Mój pierwszy projekt, który zrealizowałem z fajnym zespołem studentów i studentek medycyny w latach 1998-1999. W pierwszym etapie zapytaliśmy rodziców i nauczycieli 1579 dzieci w wieku 11-12 lat uczęszczających do 24 losowo wybranych szkół, które dzieci mają mimowolne ruchy lub wydają mimowolne dźwięki. W drugim etapie zbieraliśmy szczegółowy wywiad z dziećmi wskazanymi przez rodziców i nauczycieli i ocenialiśmy czy rzeczywiście mają zaburzenia tikowe lub zaburzenia współistniejące. Nasze badanie wykryło zaburzenia tikowe obecne w trakcie badania lub występujące wcześniej u 10% uczniów warszawskich szkół. Większość tych zaburzeń występowało przejściowo i krótkotrwale. Był to mój pierwszy znaczący projekt badawczy i na jego podstawie obroniłem pracę doktorską w 2003 roku. Wyniki udało mi się też opublikować w postaci trzech artykułów i kilku prezentacji konferencyjnych.

Dlaczego to ma znaczenie?

Wyniki tego projektu mogą pomóc lekarzom specjalistom w rozpoznawaniu zaburzeń tikowych u dzieci, poprzez wskazanie które z nich występują najczęściej. Urzędnicy odpowiedzialni za planowanie zasobów służby zdrowia mogą użyć naszych wyników w celu lepszego planowania opieki ambulatoryjnej.

Powiązane publikacje:

bottom of page