top of page
Wavy Abstract Background

Koszty społeczne zakażeń jelitowych

W latach 2009-2014 prowadziłem badania w celu oszacowania kosztów społecznych zakażeń jelitowych w Polsce i na poziomie europejskim. Badania były finansowane z projektów Med-Vet-Net oraz POLYMOD.

W latach 2009-2014 uczestniczyłem w ocenie kosztów społecznych zakażeń jelitowych w Polsce. Badania były częścią większego projektu europejskiego, co umożliwiło zastosowanie ujednoliconych metod badawczych oraz porównanie niektórych wyników z danymi z innych krajów. Najpierw zaplanowaliśmy badanie rozpowszechnienia zakażeń jelitowych w populacji ogólnej (badanie kohortowe) poprzez zebranie wywiadu od 300 losowo wybranych respondentów w każdym miesiącu, przez okres roku. Równolegle zaplanowaliśmy badanie przekrojowe placówek służby zdrowia (w podstawowej opiece zdrowotnej oraz na oddziałach szpitalnych). W tym badaniu zbieraliśmy szczegółowe dane o postępowaniu z pacjentami z objawami zakażenia jelitowego. Wyniki obydwu badań wskazują na to, że co prawda koszty jednostkowe związane z wizytą lekarską oraz leczeniem zakażeń jelitowych są niskie, zakażeń tych jest tak wiele, że stanowią ogromne obciążenie dla służby zdrowia oraz wiążą się z bardzo wysokimi kosztami społecznymi. Badania były finansowane z Europejskich projektów Med-Vet-Net oraz POLYMOD.

Dlaczego to ma znaczenie?

Badania kosztów społecznych chorób są bardzo istotne w celu ustalenia priorytetów w opiece zdrowotnej oraz zdrowiu publicznym. Badania z całego świata konsekwentnie wskazują, że choroby występujące często ale o łagodnym przebiegu (np. zakażenia jelitowe lub zakażenia górnych dróg oddechowych) wiążą się z wyższymi kosztami społecznymi niż choroby potencjalnie śmiertelne, ale występujące rzadko. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest eliminacja najgroźniejszych chorób dzięki szczepieniom oraz poprawie opieki zdrowotnej!

Powiązane publikacje:

bottom of page