top of page
Wavy Abstract Background

Porównanie programów szczepień w krajach europejskich

Przez trzy lata uczestniczyłem w projekcie VENICE-2, który w sposób systematyczny gromadził dane o programach szczepień w krajach członkowskich UE na zlecenie Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC).

Projekt VENICE-2 został podjęty w celu systematycznego gromadzenia informacji o programach szczepień w krajach Unii Europejskiej. Zbieraliśmy jednolite informacje o organizacji szczepień, stanie zaszczepienia, planach na przyszłość oraz opracowywaliśmy zalecenia dla instytucji europejskich. W projekcie uczestniczyło 5 instytutów zdrowia publicznego oraz nominowane osoby kontaktowe z każdego kraju. Przez trzy lata byłem członkiem komitetu sterującego, uczestniczyłem w regularnych spotkaniach uzgodnieniowych. Każdy z członków zespołu był odpowiedzialny za przygotowanie 1-2 opracowań w czasie trwania projektu. Koordynowałem opracowanie dotyczące szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu i miałem niewielki wkład w opracowanie i interpretację pozostałych opracowań w trakcie tych trzech lat.

Dlaczego to ma znaczenie?

Projekt miał pomóc instytucjom europejskim w przejściu między sytuacją w której mamy 29 niezależnych programów szczepień, które nie wymieniają między sobą informacji, a rodzajem zintegrowanego Europejskiego systemu szczepień. Do tej centralizacji być może zresztą nigdy nie dojdzie! Wśród zalet integracji programów szczepień można wymienić łatwiejsze zamawianie szczepionek w jednym centralnym przetargu (zamiast 29 przetargów), kompatybilne rejestry szczepień, ułatwiające śledzenie stanu zaszczepienia oraz monitorowanie rzadkich odczynów poszczepiennych. Ujednolicenie kalendarzy szczepień z kolei ułatwiłoby życie tysiącom rodzin z małymi dziećmi które przeprowadzają się do innych krajów. Myślę, że projekt był małym kroczkiem w kierunku standaryzacji systemów informacyjnych i przyczynił się do lepszej koordynacji zbierania danych o stanie zaszczepienia, które jest teraz dostępne w narzędziu ECDC Vaccine Tracker :)

Powiązane publikacje:

bottom of page