top of page
Wavy Abstract Background

Program eradykacji poliomyelitis

Program przyjęty i wdrażany przez wszystkie kraje świata mający na celu pozbycie się wirusa polio z powierzchni ziemi, poprzez masowe szczepienia, monitorowanie podejrzanych zachorowań oraz współpracę międzynarodową.

Eradykacja poliomyelitis jest ogólnoświatowym programem zdrowia publicznego prowadzonym pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia w celu pozbycia się wirusa polio poprzez zaszczepienie wszystkich dzieci, monitorowanie podejrzanych zachorowań i współpracę np przy inwentaryzacji laboratoriów lub wymienie informacji. Odkąd rozpocząłem pracę w Państwowym Zakładzie Higieny, aktywnie uczestniczyłem w tym programie. W latach 2000-2002, pełniłem funkcję sekretarza polskiego Komitetu Certyfikacji Eradykacji Poliomyelitis i uczestniczyłem w przygotowaniu raportu certyfikacyjnego dla WHO. Na podstawie tej dokumentacji, Polska otrzymała status kraju wolnego od poliomyelitis. W latach 2005-2012 uczestniczyłem w prowadzeniu nadzoru nad ostrymi porażeniami wiotkimi oraz uczestniczyłem w spotkaniach regionalnej komisji certyfikacyjnej organizowanych przez Biuro Regionalne WHO w Kopenhadze. W 2012, zgłosiłem się do programu STOP POLIO, w ramach którego organizowałem szczepienia akcyjne przeciw poliomyelitis w prowincji Punjab w Pakistanie.

Dlaczego to ma znaczenie?

Ta inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia ma ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego w perspektywie globalnej. Przede wszystkim, program pokazuje kluczowe znaczenie współpracy wszystkich narodów świata w celu osiągnięciu wspólnie podjętego celu. W interesie nas wszystkich jest, żeby udało się skutecznie zaszczepić wszystkie dzieci mieszkające w regionach pogranicznych Pakistanu i Afganistanu, gdzie nadal krąży "dziki" poliowirus. Dopóki nie uda się udokumentować jego likwidacji, dopóty WSZYSTKIE kraje świata będą musiały utrzymywać masowe szczepienia swoich dzieci przeciw chorobie która u nich nie istnieje. Dlatego, można uznać tę wspaniałą inicjatywę za wielką lekcję dla zdrowia publicznego, która pokazuje jak w soczewce nadzieje globalnej społeczności, ale też wiele problemów które można rozwiązać tylko dzięki współpracy oraz wspólnej odpowiedzialności.

Powiązane publikacje:

bottom of page