top of page
Wavy Abstract Background

Zgłaszalność chorób zakaźnych w Norwegii podczas kryzysu COVID-19

Całościowa ewaluacja nadzoru nad chorobami zakaźnymi podczas kryzysu COVID-19 w Norwegii. Projekt został podjęty po zaobserwowaniu, że wszystkie zasoby w placówkach służby zdrowia są wykorzystywane w walce z kryzysem.

W marcu 2020 roku zaobserwowano, że epidemia COVID-19 spowowdowała poważne zmiany w tym jak ludzie korzystają z usług zdrowotnych, a niektóre laboratororia przestały wykonywać badania w kierunku innych patogenów. Wraz z niewielkim zespołem, postanowiliśmy monitorować jak nadzór nad chorobami zakaźnymi funkcjonuje podczas największego kryzysu zdrowia publicznego naszych czasów. W ramach tego projektu opublikowaliśmy 17 raportów dwutygodniowych (w drugim etapie miesięcznych), podsumowujących stan nadzoru epidemiologicznego oraz zebraliśmy informacje od laboratotoriów diagnostycznych oraz od lekarzy zgłaszających choroby zakaźne.

Dlaczego to ma znaczenie?

Nadzór nad chorobami zakaźnymi jest "oczami i uszami" dla instytucji zdrowia publicznego i decydentów. Jeżeli wszystkie środki skierujemy do walki z kryzysem, np. nową chorobą zakaźną, możemy gasząc jeden pożar nie zauważyć innych pożarów rozpoczynających się pod naszym nosem.

Powiązane publikacje:

bottom of page