top of page
Wavy Abstract Background

Postawy wobec szczepień

Uczestniczyłem w licznych badaniach postaw wobec szczepień różnych grup społecznych w Polsce i Norwegii. Postawy zmieniają się w czasie i w dużej mierze zależą od utrzymywania zaufania społecznego do instytucji rządowych.

Byłem zaangażowany w badania postaw wobec szczepień, głównie poprzez planowanie i wdrażanie badań przekrojowych w Polsce i Norwegii. W czasie tych prac, zrozumiałem jak ważną rolę pełnią badania jakościowe, rozwijane przez ekspertów z pogranicza nauk medycznych oraz nauk społecznych (głównie socjologów). Ta dziedzina rozwija się dynamicznie na naszych oczach i pozwala na zrozumienie kontekstu i interpretacji wyników badań przekrojowych, podobnych do tych, które prowadziłem. Jest to szczególnie ważne w badaniu postaw wobec szczepień, gdzie religia, postawy moralne i uwarunkowania społeczne odgrywają tak istotną rolę! Z moich obserwacji wynika, że pogarszające się zaufanie do szczepień oraz instytucji publicznych w Polsce wynika w znacznej mierze z nieumiejętności komunikacji instytucji publicznych ze społeczeństwem, ale też właśnie z braku porządnych badań jakościowych, umożliwiających ukierunkowanie skutecznej komunikacji.

Dlaczego to ma znaczenie?

Zrozumienie jak ludzie odnoszą się do szczepień jest kluczowe, ponieważ szczepienia odgrywają tak ważną rolę w zdrowiu publicznym. Myślę, że moje pokolenie ekspertów zbyt szybko uwierzyło w magię szczepień i zaniedbało konieczność rzetelnej komunikacji ze społeczeństwem. Zbyt późno reagowaliśmy na sygnały, że ludzie mają wątpliwości, na które nie było komu odpowiadać.

Powiązane publikacje:

bottom of page