top of page
Abstract Lines

Sociodemographic determinants of catch-up HPV vaccination completion between 2016-2019 in Norway

Autorzy

Elburg van Boetzelaer, Anita Daae, Brita Winje, Didrik Vestrheim, Anneke Steens, Paweł Stefanoff.

Bibliografia

Hum Vaccin Immunother 2021 Oct 29;1-11.

W ramach programu szczepień uzupełniających przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Norwegii, przeprowadzono badanie przekrojowe w celu oceny wdrożenia tego programu. Stażystka programu EPIET Elburg przeanalizowała dane zebrane od 5000 kobiet które uczestniczyły w badaniu przekrojowym. W tej pracy ocenialiśmy które czynniki społeczno-demograficzne wpływały na decyzję o przyjęciu szczepionki przeciw HPV. Co ciekawe, posiadanie rodziców lub opiekunów urodzonych poza Norwegią, posiadanie dzieci i bycie w związku małżeńskim, zmniejszało szansę zaszczpienia. Czynniki determinujące tego typu decyzje niewątpliwie różnią się między krajami. Jednak znaczenie czynników etnicznych i kulturowych wskazuje na to, że nawet najsprawniejsze instytucje zdrowia publicznego muszą otwierać się na dialog z różnymi społecznościami i umieć do nich dotrzeć. Jest to szczególnie ważne z uwagi na to, że społeczeństwa się nieustannie zmieniają i różnicują...

bottom of page