top of page
Abstract Lines

Postawy rodziców wobec szczepień ochronnych w Polsce.

Autorzy

Justyna Rogalska, Ewa Augustynowicz, Anna Gzyl, Paweł Stefanoff.

Bibliografia

Przegl Epidemiol 2010; 64(1): 91-7.

Praca podsumowuje wyniki badania przekrojowego rodziców dzieci do lat 2 dotyczące ich postaw wobec szczepień wieku dziecięcego. Badanie było finansowane z grantu Komisji Europejskiej (DG SANCO) w ramach projektu VACSATC. Dzięki temu projektowi, uzgodniliśmy metodologię badań i treść wywiadów z ekspertami z kilkunastu krajów europejskich. Mogliśmy np. porównać wyniki podobnych badań przekrojowych z różnych krajów. Tworząc polski kwestionariusz, zaadaptowaliśmy brytyjski kwestionariusz, który był używany do systematycznego monitorowania postaw wobec szczepień brytyjskich rodziców. Przykład z Wielkiej Brytanii zainspirował nas na tyle, że zaleciliśmy wdrożenie systematycznego monitorowania postaw rodziców wobec szczepień tak aby wcześnie wykryć sygnały, że jakaś szczepionka wzbudza wątpliwości. Niestety nasze zalecenia przeszły bez echa i tego typu badania wykonuje się sporadycznie, bez odpowiedniej koordynacji metodologii badań.

bottom of page