top of page
Abstract Lines

Tracking parental attitudes on vaccination across European countries: The Vaccine Safety, Attitudes, Training and Communication Project (VACSATC)

Autorzy

Paweł Stefanoff, Svenn-Erik Mamelund, Mary Robinson, Eva Netterlid, Jose Tuells, Marianne Riise Bergsaker, Harald Heijbel, Joanne Yarwood; VACSATC working group on standardization of attitudinal studies in Europe.

Bibliografia

Vaccine 2010; 28: 5731-7.

Ta praca otrzymała najwięcej cytowań spośród wszystkich moich publikacji. Powstała ona w wyniku zestawienia wyników badań przekrojowych postaw wobec szczepień przeprowadzonych w pięciu krajach europejskich. Było to możliwe, ponieważ wcześniej przeprowadziliśmy konsultacje eksperckie w ramach projektu Komisji Europejskiej VACSATC (Vaccine safety: attitudes, training and communication). W czasie tych konsultacji uzgodniliśmy wspólną metodykę, m.in. dziesięć sformułowanych pytań które będziemy zadawać w każdym kraju. Jak już sfinalizowaliśmy badania we wszystkich krajach, powierzono mi zadanie opracowania wspólnych wyników. Jestem dumny z tego osiągnięcia :)

bottom of page