top of page
Abstract Lines

Exploring factors improving support for vaccinations among Polish primary care physicians

Autorzy

Paweł Stefanoff, Tomasz Sobierajski, Helena Bulinska-Stangrecka, Ewa Augustynowicz.

Bibliografia

PLoS One 2020; 15(5): e0232722.

Badanie przekrojowe wiedzy oraz postaw polskich lekarzy uczestniczących w programie szczepień ochronnych. Badanie było finansowane z funduszy norweskich. Wyniki wskazują, że wśród polskich lekarzy pewien odsetek wykazuje sceptyczną postawę wobec szczepień ochronnych, szczególnie wśród młodszych lekarzy oraz nie używających naukowych publikacji jako podstawowych źródeł informacji. Badanie było przeprowadzone przed pandemią COVID-19 i wskazywało na pewne braki któ®e koniecznie trzeba uzupełnić.

bottom of page