top of page
Abstract Lines

High overall confidence in childhood vaccination in Norway, slightly lower among the unemployed and those with a lower level of education

Autorzy

Anneke Steens, Paweł Stefanoff, Anita Daae, Didrik Vestrheim, Marianne Riise Bergsaker.

Bibliografia

Vaccine 2020; 38(29): 4536-4541.

Praca analizujące dane z rutynowych badań opinii społecznej prowadzonych przez agencję Statistics Norway. W oparciu o kilka pytań na temat programu szczepień ochronnych dzieci, udało nam się wyciągnąć wnioski na temat wysokiej akceptacji szczepień w Norwegii i rekomendować dalsze działania w celu poprawy akceptacji szczepień.

bottom of page