top of page
Abstract Lines

Źródła informacji oraz wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych w Polsce

Autorzy

Justyna Rogalska, Ewa Augustynowicz, Anna Gzyl, Paweł Stefanoff.

Bibliografia

Przegl Epidemiol 2010; 64: 83-90.

Praca podsumowuje wyniki badania przekrojowego rodziców dzieci do lat 2 dotyczące źródeł ich wiedzy na temat szczepień wieku dziecięcego. Badanie było finansowane z grantu Komisji Europejskiej (DG SANCO) w ramach projektu VACSATC. Dzięki temu projektowi, uzgodniliśmy metodologię badań i treść wywiadów z ekspertami z kilkunastu krajów europejskich. Mogliśmy np. porównać wyniki podobnych badań przekrojowych z różnych krajów. Dzięki temu porównaniu (opublikowanym w osobnej pracy), dowiedzieliśmy się, że lekarze stanowią główne źródło wiedzy dla rodziców i im najbardziej ufają, podczas gdy np. w krajach skandynawskich instytucje rządowe i pielęgniarki pracujące w punktach szczepień są najważniejszym źródłem dla rodziców.

bottom of page