top of page
Abstract Lines

Costs of Medically Attended Acute Gastrointestinal Infections: The Polish Prospective Healthcare Utilization Survey

Autorzy

Marcin Czech, Magdalena Rosińska, Justyna Rogalska, Ewa Staszewska, Paweł Stefanoff.

Bibliografia

Value Health Reg Issues 2013; 2(2): 210-217.

Praca podsumowuje koszty pieniężne związane z leczeniem pacjentów z objawami zakażeń jelitowych. Analiza scalała dane z całego szeregu badań obserwacyjnych które zorganizowaliśmy w zbliżonym czasie. Wykazaliśmy, że pomimo tego, że pojedyncze zakażenie nie jest kosztowne, jednak zakażeń co roku jest tak wiele i tak często prowadzą do konsultacji medycznej, że ich całościowy koszt dla opieki zdrowotnej jest ogromny.

bottom of page