top of page
Abstract Lines

Community incidence of pathogen-specific gastroenteritis: reconstructing the surveillance pyramid for seven pathogens in seven European Union member states

Autorzy

Juanita Haagsma, Petra Geenen, Steen Ethelberg, Alexandra Fetsch, Frida Hansdotter, Andreas Jansen, Helle Korsgaard, Sarah O'Brien, Gaia Scavia, Heidi Spitznagel, Paweł Stefanoff, Clarence Tam, Arie Havelaar.

Bibliografia

Epidemiol Infect 2013; 141(8): 1625-39.

Praca będąca wynikiem wieloletnich starań w celu uzgodnienia wspólnej metodologii w celu pomiaru rzeczywistej liczby zakażeń jelitowych w krajach Unii Europejskiej. Praca była częścią międzynarodowej sieci instytucji zdrowia publicznego MED-VET-NET. Próbowaliśmy zastosować metodę odtworzenia "piramidy nadzoru nad zakażeniami jelitowymi", gdzie punktem wyjścia były zachorowania zarejestrowane w nadzorze epidemiologicznym w każdym kraju. W kolejnym etapie obliczaliśmy na podstawie dostępnych danych jakie jest prawdopodobieństwo zgłoszenia przez lekarza dodatniego wyniku, jakie jest prawdpodobieństwo pobrania próbki od pacjenta z objawami, i tak dalej. Co ciekawe, nasze dane wskazywały, że z nielicznymi wyjątkami, kraje rejestrujące niższą zapadalność poszczególnych zakażeń mają w rzeczywistości tych zakażeń więcej. W tym celu obliczaliśmy tzw. "przeliczniki nadzoru epidemiologicznego", które wskazują jak wiele zakażeń występujących w społeczeństwie, jest rejestrowanych w nadzorze!

bottom of page