top of page
Abstract Lines

Incidence of self-reported acute gastrointestinal infections in the community in Poland: a population-based study

Autorzy

Anna Baumann-Popczyk, Małgorzata Sadkowska-Todys, Justyna Rogalska, Paweł Stefanoff.

Bibliografia

Epidemiol Infect 2012; 140(7): 1173-84.

Ważna praca podsumowująca wyniki badania kohortowego prowadzonego przez wynajętą firmę badania opinii społecznej przez 12 miesięcy. W każdym miesiącu kontaktowaliśmy się z 300 osobami, pytając o objawy zakażeń jelitowych w ciągu poprzednich 4 tygodni. Tego typu badania są pewnego rodzaju standartem międzynarodowym w celu oceny rozpowszechnienia chorób zakaźnych. W naszym przypadku badanie było częścią większego projektu oceny kosztów społecznych zakażeń jelitowych w Polsce i było finansowane z sieci MED-VET-NET.

bottom of page