top of page
Abstract Lines

Eradykacja poliomyelitis w Polsce - ocena realizacji programu

Autorzy

Magdalena Rosińska, Paweł Stefanoff, Zdzisław Jarząbek.

Bibliografia

Przegl Epidemiol 2004; 58: 185-96.

Praca ta była związana z naszym zaangażowaniem w ogólnoświatowy program eradykacji poliomyelitis. W ciągu poprzednich dwóch lat uczestniczyłem w koordynacji przygotowania raportu dla Światowej Organizacji Zdrowia, posumowującego dane z nadzoru oraz całość dokumentacji, na podstawie której uznano Polskę wraz z całym regionem europejskim, wolne od poliomyelitis. W tej pracy opublikowanej w Przeglądzie Epidemiologicznym, zestawiliśmy główne wskaźniki WHO, wnioskując o kontynowanie sprawnego nadzoru w celu utrzymania korzystnego statusu regionu.

bottom of page