top of page
Abstract Lines

Reporting of notifiable infectious diseases during the COVID-19 response

Autorzy

Paweł Stefanoff, Astrid Løvlie, Petter Elstrøm, Emily Macdonald.

Bibliografia

Tidsskr Nor Laegeforen 2020; 140(9).

Jestem dumny z tej prostej pracy opisowej, ponieważ była to moja pierwsza publikacja w recenzowanym czasopiśmie naukowym, napisana w języku norweskim. Publikacja była w organie Norweskiego Towarzystwa Medycznego, które wydaje wszystkie artykuły w dwóch językach, jednak wersja angielska jest tłumaczona po zrecenzowaniu i zaakceptowaniu wersji oryginalnej. Praca opisuje zaobserwowaną redukcję rejestracji chorób zakaźnych na początku pandemii COVID-19 i proponuje wstępną interpretację tego zjawiska.

bottom of page