top of page
Abstract Lines

Prevalence of tic disorders among schoolchildren in Warsaw, Poland

Autorzy

Paweł Stefanoff, Tomasz Wolańczyk, Aleksandra Gawryś, Krystyna Świrszcz, Elżbieta Stefanoff, Agnieszka Kamińska, Mariola Łojewska-Bajbus, Bartłomiej Mazurek, Agata Majewska-Stefaniak, Joanna Mikulska, Aneta Bryńska.

Bibliografia

Eur Child Adolesc Psychiatry 2008; 17(3): 171-8.

Praca podsumowuje główne wyniki mojego pierwszego znaczącego projektu, który również stanowił treść mojej pracy doktorskiej. W ramach tego projektu, wraz z grupą studentów medycyny, zorganizowaliśmy badanie przekrojowe w celu oszacowania rozpowszechnienia zaburzeń tikowych wśród dzieci warszawskich szkół. Praca była dobrze przyjęta i otrzymała wiele cytowań. Była również dołączona do kilku przeglądów systematycznych.

bottom of page