top of page

Misje humanitarne

Poniżej krótko opisałem cele i przebieg poszczególnych misji w przebiegu kryzysów humanitarnych lub globalnych programów ochrony zdrowia. Do opisu dołączyłem po kilka zdjęć ilustrujących moje doświadczenie. Co charakterystyczne, podczas każdej misji pojawiało się dużo dzieci które chętnie pozowały do zdjęć :)

Organizacja akcji szczepień przeciw poliomyelitis w Pakistanie

Walka z epidemią Eboli w Gwinei

Zwalczanie ognisk zakażeń jelitowych po przejściu huraganu Matthew w Haiti

bottom of page